FRIGG MOSSEROS

FRIGG MOSSEROS

September 10, 2020 / admin

Lang erfaring innen logistikk/transport fra selskaper som OneMed, Schenker (tidl.
Linjegods), S-Gruppen (nå Maske Gruppen) og VingCard. Hun har meget gode Excel-kunnskaper, og med sine analytiske evner finner hun den beste logistikkløsningen for ditt selskap. Frigg kan beskrives som løsningsorientert, sterk på kommunikasjon og relasjonsbygging, god på å formidle ideer og konsepter.